Wat is MRES ?

, par Christophe Goddon

Ten dienste van de actieve burger

MRES draagt bij tot de organisatie en ontwikkeling van de verenigingen in haar netwerk, waardoor zij nog sterker naar buiten kunnen komen.
MRES biedt haar verenigingen de mogelijkheid hun rol als motor voor sociale verandering te vervullen door de vele ideeën en initiatieven te steunen en de mutualisatie en uitbreiding aan te moedigen.
Hoewel MRES geen partij of vakbond is, slaagt de organisatie er toch in de publieke opinie te peilen telkens wanneer humanitaire, burgerlijke of ecologische waarden op het spel staan.

Een huis van verenigingen, een regionaal netwerk…

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES) is een vereniging die geregeld is door de wet van 1 juli 1901. Ze ontstond in 1978 onder de naam Maison de la Nature et de l’Environnement. MRES bestaat uit een honderdtal leden, stuk voor stuk organisaties die de natuur, het milieu, solidariteit en mensenrechten hoog in het vaandel dragen.

Een hulpmiddel voor verenigingen en de democratie

Sinds de organisatie in het leven werd geroepen, helpt MRES haar leden door te voorzien in een toevluchtsoord en tal van andere diensten.

Om dit te kunnen realiseren, vervult MRES drie hoofdopdrachten :
 logistieke steun aan haar leden
 bezieling van het gemeenschappelijk netwerk
 spreekbuis van de verenigingen

Bovendien beheert MRES het Centre Régional d’Information et de Documentation, dat gespecialiseerd is in milieuzaken en duurzame ontwikkeling.

Een globale aanpak vanaf het begin

De oprichting van Maison de la Nature et de l’Environnement (MNE) is het resultaat van een electoraal akkoord tussen de gemeente Lille en een tiental verenigingen. Dit akkoord had als doel om in Lille een plaats te voorzien waar « alle Lilse verenigingen die zich bezighouden met milieukwesties terecht kunnen ». Milieu wordt hier gezien in de breedste zin van het woord : milieu- en soortbescherming, energieproblematiek, leefomgeving, verbruik, aanmoediging van afvalrecyclage en de strijd tegen industriële vervuiling.

MNE, geregeld door de wet van 1901, opende haar deuren in 1979 in de rue Gosselet 23, waar de organisatie momenteel nog steeds zetelt en, vanuit een humanitair en burgerlijk perspectief, bijdraagt tot ontwikkeling van haar verenigingen.

MNE werd opgericht als protest en maakt deel uit van de zoektocht naar een alternatief voor het huidig economisch model. De organisatie heeft dan ook vanaf het begin, naast beschermers van de natuur en het milieu, ook consumentenorganisaties, biologische landbouwers en voorvechters van mensenrechten en fair trade onder haar vleugels genomen.

Om de diversiteit binnen haar leden beter te laten weerklinken werd Maison de la Nature et de l’Environnement (MNE) in juni 2006 Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES).

Een gemeenschappelijk beheer

Vroeger zetelden lokale overheden eveneens in het bestuur van MRES. Sinds 1999 wordt de organisatie echter geleid door gemeenschappelijke vertegenwoordigers.

De 20 bestuurders, die behoren tot de verenigingen, komen elke 2 maand samen. De prioriteiten van de raad van bestuur zijn : opvolging van elke activiteit door de aangewezen vertegenwoordiger, oprichten van bestuurcommissies en –comités, interne verslaggeving, overleg en democratie.

Gemeenschappelijke waarden...

MRES heeft als doel de mens te mobiliseren om volgende begrippen te verenigen :
 milieu en duurzame ontwikkeling,
 menselijke behoeftes en leefomgeving/natuurlijke bronnen,
 solidariteit en zelfontplooiing,
 verdraagzaamheid en overtuigingen,
 plaatselijk en wereldwijd.

Het netwerk dat MRES en haar leden vormen streeft dus naar samenhang tussen waarden, daden en gedragingen, meerbepaald deze beschreven in het handvest.

Kortom, een initiatief rijk aan overtuigingen, oprechtheid, enthousiasme en ervaringen om te delen en te ontwikkelen.